Архивы Без рубрики - Новости Ультразвуковых Исследований SonoNews

Рубрика: Без рубрики

Як Ви вибираєте УЗД апарат: нові рекомендації!

За спостереженнями, серед ключових факторів, за якими Ви визначаєте який УЗ-апарат купити, я можу виділити наступні:

 1. Слухайте рекомендації знайомих;
 2. Спостерігайте за сканером в роботі;
 3. Звертайтеся до відгуків інших фірм про бренд;
 4. Ознайомлюйтесь з відгуками в інтернеті.

Рекомендації знайомих

Опитайте всіх знайомих лікарів ультразвукової діагностики, якщо таких немає, дивимося пункт 3. При опитуванні треба запитати у них: чому вони зробили свій вибір саме в тій чи іншій компанії, які критерії їх змусили зробити вибір. Якщо є критерії відмінні від тих, що я опишу нижче — напишіть в коментарях.

Особистий перегляд сканера в роботі

Цей пункт «must have» при виборі ультразвукового апарату. Але важливо! При можливості беріть обладнання мінімум на 5 днів на апробацію. Так ви зможете максимально звикнути і перебудуватися на інше зображення. Так би мовити, щоб пересісти з Мазди на Інфініті потрібна якась адаптація. За один день оцінити сканер буде складно…

Якщо на апараті будуть працювати кілька докторів просіть обов’язково навчання для всіх і зберіть їх усіх. Прийти до єдиної згоди досить складно, але доктор-інсталятор зможе підібрати під кожного пресети, зберегти настройки та навчити роботі, а це вже 50% запоруки успіху.

Відгуки інших компаній про бренд

Пам’ятайте, що відгуки компаній один про одного, скоріше за все, будуть або нейтральними. або негативними. Негативні відгуки озвучують компанії, які не впевнені в собі. Дуже часто критикують конкурентів ті, у кого немає інших аргументів, щоб продати товар.

Я вважаю, що поливання брудом є останньою мірою при продажу. Але дана тактика робоча, а у кожного свої методи.

Відгуки в інтернеті

Перевірити компанію можна завжди за допомогою відгуків. Звичайно, хтось скаже, що частина відгуків проплачена або написана самою компанією. Насправді так часто і відбувається. Я раджу шукати профілі реальних клінік з реальними акаунтами. Їм можна написати або зателефонувати.

Якщо на сторінці в Facebook немає відгуків — швидше за все компанія приховала все відгуки, щоб не показувати негативні. Це дуже тривожний знак. Відгуки в Googlemaps — ще одне джерело досить надійної інформації, але компанія також має можливість видалити свій профіль, і тоді відгуки про неї не будуть доступні. Якщо компанія чесна — вона завжди відкрита і не ховає відгуки клієнтів.

Зібрати всі факти воєдино — завершальний етап Вашого аналізу. Які факти я рекомендую брати до уваги в першу чергу:

 • На перше місце виносимо не ціну, а сервісну підтримку. У сучасному світі, де час дуже цінно, у Вас не повинно бути простоїв обладнання з будь-яких причин. Ваші пацієнти не будуть чекати поки апарат відремонтується. Тому, відсіюємо всі компанії, у яких немає апарату на заміну. Таким чином ми зводимо до нуля ризик співпраці з компанією-одноденкою і дрібними «разводілами».
 • Наступний пункт — ціна. Тут все зрозуміло: кожен хоче заробити на апараті, а не працювати на нього.
 • Функції, які вам потрібні чи не потрібні. Чи не переплачуйте за зайве і уточнюйте про вартість всіх додаткових технологій відразу. Адже багато чого не включено в стандартну комплектацію.
 • Ще один пункт — навчання лікарів. Є дві великі різниці якщо до вас приїжджає тільки інженер або до вас приїжджає практикуючий лікар і інженер. Особливо важливо при покупці експертного обладнання — «зовсім не по феншую» купити апарат за кілька десятків тисяч доларів, а використовувати його як апарат початківця рівня. І якщо думаєте, що Ви геніальні і у всьому розберетеся — я не сперечаюся, сам це робив. Розібрався з усіма наворотами за 3 місяці. Якщо перерахувати на мою зарплату — то вийшло близько 3000 $, але ж це все пацієнти, які пішли до конкурентів і, можливо, ніколи до Вас вже не прийдуть.

На закінчення, хочу побажати Вам задоволених пацієнтів і надійних партнерів, адже — це фундамент Вашого майбутнього великого бренду.

Как Вы выбираете узи аппарат: новые рекомендации!

По наблюдениям, среди ключевых факторов, по которым Вы определяете какой  УЗ-аппарат купить, я могу выделить следующие:

 1. Слушаете рекомендации знакомых;
 2. Сами смотрите сканер в работе;
 3. Обращаетесь к отзывам других фирм про бренд;
 4. Ознакамливаетесь с отзывами в интернете.

Рекомендации знакомых

Опросите всех знакомых врачей ультразвуковой диагностики, если таких нет, смотрим пункт 3. При опросе уточните у них: почему они сделали свой выбор именно в той или иной компании, какие критерии их заставили сделать выбор. Если есть критерии отличные от тех, что я опишу ниже — напишите в комментариях.

Личный просмотр сканера в работе

Этот пункт “must have” при выборе ультразвукового аппарата. Но важно! При возможности берите оборудование минимум на 5 дней на апробацию. Так вы сможете максимально привыкнуть и перестроиться на другое изображение. Так сказать, чтобы пересесть с мазды на инфинити нужна некая адаптация. За один день оценить сканер будет сложно…

Если на аппарате будут работать несколько докторов просите обязательно обучение для всех и соберите их всех на установку. Прийти к единому согласию довольно сложно, но доктор-инсталлятор сможет подобрать под каждого пресеты, сохранить настройки  и обучить работе, а это уже 50% залога успеха.

Отзывы других компаний про бренд

Помните, что отзывы компаний друг о друге, скорей всего, будут либо нейтральными. либо негативными. Негативные отзывы озвучивают компании, которые не уверены в себе. Очень часто критикуют конкурентов те, у кого нет других аргументов, чтоб продать товар.

Я считаю, что поливание грязью является последней мерой при продаже. Но данная тактика рабочая, а у каждого свои методы.

Отзывы в интернете

Проверить компанию можно всегда с помощью отзывов. Конечно, кто-то скажет, что часть отзывов проплачена или написана самой компанией. В действительности так часто и происходит. Я советую искать профили реальных клиник с реальными аккаунтами. Им можно написать или позвонить.

Если на странице в Facebook нет отзывов — скорее всего компания скрыла все отзывы, чтоб не показывать негативные. Это очень тревожный знак. Отзывы в Googlemaps — еще один источник довольно надежной информации, но компания тоже может удалить свой профиль, и тогда отзывы про нее не будут доступны. Если компания честная — она всегда открытая и не прячет отклики клиентов.

Собрать все факты воедино — завершающий этап Вашего анализа. Какие факты я рекомендую принимать во внимание в первую очередь:

 • На первое место выносим не цену, а сервисную поддержку. В современном мире, где время очень ценно, у Вас не должно быть простоев оборудования по каким- либо причинам. Ваши пациенты не будут ждать пока аппарат отремонтируется. Поэтому, отсеиваем все компании, у которых нет аппарата на замену. Таким образом мы сводим к нулю риск сотрудничества с компанией-однодневкой и мелкими “разводилами”.
 • Следующий пункт — цена. Здесь все понятно: каждый хочет заработать на аппарате, а не работать на него.
 • Функции, которые вам нужны или не нужны. Не переплачивайте за лишнее и уточняйте про стоимость всех дополнительных технологий сразу. Ведь многое  не включено в стандартную комплектацию.
 • Еще один пункт — обучение докторов. Есть две большие разницы если к вам приезжает только инженер или к вам приезжает практикующий доктор и инженер. Особенно важно при покупке экспертного оборудования — “совсем не по феншую” купить аппарат за несколько десятков тысяч долларов, а использовать его как аппарат начинающего уровня. И если думаете, что Вы гениальны и во всем разберетесь — я не спорю, сам это делал. Разобрался со всеми наворотами за 3 месяца. Если пересчитать на мою зарплату — то вышло порядка 3000$, а ведь это все пациенты, которые ушли к конкурентам и, возможно, никогда к Вам уже не придут.  

В заключение, хочу пожелать Вам довольных пациентов и надежных партнеров, ведь — это фундамент Вашего будущего великого бренда.

Использование ультразвука для изучения хронической непрогрессивной пневмонии ягнят в Новой Зеландии (Часть 2)

124

Методы

Все процедуры в этом исследовании были одобрены Комитетом по контролю этических норм обращения с животными (Grasslands Animal Ethics Committee, AgResearch). В апреле 2015 года группа из 50 ягнят была получена от фермы AgResearch Grasslands Aorangi в Палмерстон-Норте. Все ягнята имели идентификационный номер.

Измеренная  ректальная температура и носовые выделения оценивались по шкале от 0 до 2 (0 = без выделений, 1 = сухие корки вокруг ноздрей, 2 = текучие слизистые выделения  плюс сухие корки вокруг ноздрей). Если наблюдалось, что животное кашляет, данные тоже записывались. Однако, мы не смогли найти систематический способ записи частоты кашля. В 2016 году исследование было повторено на группе из  25 ягнят. Показатели носовых выделений  и температуры не учитывались, но регистрировался идентификационный номер всех ягнят, у которых наблюдался кашель. Читать далее

Использование ультразвука для изучения хронической непрогрессивной пневмонии ягнят в Новой Зеландии (Часть 1)

123

Аннотация

Хроническая непрогрессивная («энзоотическая») пневмония (ХНП) — это заболевание, серьезные последствия которого могут негативно сказаться на рост ягнят в Новой Зеландии. Препятствием для нахождения экономически эффективных способов борьбы с этой болезнью является неспособность диагностировать пневмонию до наступления смерти поголовья. За рубежом исследователи использовали ультразвук для диагностики пневмонии у взрослых овец и молочных телят. Метод является дешевым и неинвазивным.

Цель этого исследования —  оценить, можно ли использовать данный метод для диагностики пневмонии ягнят в Новой Зеландии. Легкие ягнят сканировались ультразвуком, а затем были проверены на убое. Хотя здоровые легкие было легко идентифицировать на УЗИ, мы не смогли точно диагностировать случаи легочной консолидации или плеврита, в данном исследовании. Для использования данного метода в предварительных исследованиях пневмонии необходима модификация используемой методики.


Введение

Пневмония ягнят является чрезвычайно дорогостоящим заболеванием в Новой Зеландии. Фермеры смогли бы сэкономить тысячи долларов в год с помощью  методов, которые привели бы к уменьшению числа случаев заболевания. Ежегодно пневмония приносит убыток экономике в размере от 32 до 78 миллионов долларов, не считая затрат из-за смертности. В одном исследовании были выявлены некоторые факторы управления фермой, связанные с развитием пневмонии.
Ограничения этого метода включают в себя то, что пневмония может пройти без лечения (поэтому отсутствие поражений при убое не означает, что пневмония не повлияла отрицательно на рост ягненка). Нельзя оценить прогрессирование заболевания или степень тяжести заболевания у молодых ягнят (если вы не отправите их на убой до того, как они наберут достаточный вес).

Читать далее

УЗИ сердца: как присутствие собак влияет на результаты исследования

uzi-serdtsa-rebenku

Проект продолжительностью 2,5 года оценит качество, полноту и удовлетворение родителей при проведении УЗИ сердца 150 детей возрастом 1-5 лет.

Human Animal Bond Research Initiative (HABRI) объявили, что отделение детской кардиологии Duke University School of Medicine получит грант в размере 44,000 долларов для нового научного исследования влияния собак-терапевтов на эхокардиографию (УЗИ сердца) у детей.
Это исследование раскрывает влияние зоотерапии на маленьких детей, которым проводят эхокардиографию. Ученые предполагают, что дети будут иметь более полноценную и качественную эхокардиографию в присутствии собак-терапевтов. Также, подразумевается, что родители положительно оценят уровень удовлетворения и комфорта своих детей во время и после проведения УЗИ.


«Эхокардиография – это  эффективный ультразвуковой метод, с помощью которого можно “взглянуть” в сердце и получить снимки неинвазивным путем. Но у маленьких детей эта процедура может вызвать страх» — сказал главный автор исследования Пирс С.А. Баркер, врач, отделения детской кардиологии Duke University School of Medicine. «Обычно, мы используем успокоительное для детей, которые не могут сидеть на месте для того, чтобы получить адекватные снимки. Цель нашего исследования заключается в вопросе, может ли зоотерапия стать эффективной альтернативой для успокоения детей. Если да, то результатом такой методики будет проведение эхокардиография в полном объеме, получение более качественных снимков и избежание седативных препаратов».


«Из предыдущего научного опыта, мы знаем, что зоотерапия эффективная в облегчении страха и нервозности стационарных пациентов», — сказала соавтор Маргарет Груэн, доктор ветеринарной медицины, Ph.D., Duke University. «Это одно из первых подобных исследований, которое оценит влияние зоотерапии на клинические заключения. Если результаты будут положительными, это исследование даст дорогу нефармакологическим, доступным вариантам для улучшения качества диагностики детей которым проводят радиологические обследования. Также, это может служить толчком к широкому применению собак-терапевтов в других сферах детской кардиологии».


В проекте, рассчитанном на 2,5 года, будут сотрудничать отделение детской кардиологии Duke University School of Medicine и North Carolina State University College of Veterinary Medicine. Команда заключила партнерство с программой Pets@Duke, которая сертифицирует собак-терапевтов для взаимодействия с пациентами во всех больницах Duke University Health System.


Исследование будет включать 150 детей, возрастом от 1 до 5 лет. Рандомным образом их распределяют на следующие группы: только собакотерапия, собакотерапия со стандартными методами отвлечения, и только стандартные методы отвлечения. Баркер, вместе с соавторами оценят качество, полноту, и удовлетворение родителей при проведении УЗИ сердца среди трех групп, а также уменьшение стресса и страха среди детей.

Спасибо за подписку!
logo

Вас интересуют новости ультразвуковых исследований?

Подпишитесь на наши обновления!